Historia

AEGEE powstało w Paryżu w 1985 r. za sprawą studentów z dziewięciu zachodnioeuropejskich miast. Jako platforma dyskusji stworzyło doskonałą perspektywę rozmów na temat przyszłości Europy, dając tym samym możliwość prezentacji poglądów przedstawicielom Wspólnoty Europejskiej oraz rządów krajowych. Aktualnie AEGEE obejmuje ponad 14 000 członków w około 200 miejscowych oddziałach na terenie 40 europejskich krajów. Od 1985 r. członkami organizacji było 70 000 studentów. Od 1996 r. centrala AEGEE mieści się w Brukseli, w sąsiedztwie najważniejszych instytucji europejskich.

AEGEE Katowice zostało założone niewiele później, bo już w 1991 roku, przez grupę studentów Akademii Medycznej. Następnie przeszło na Akademię Ekonomiczną, a od 1996 roku działa na terenie Uniwersytetu Śląskiego. W chwili obecnej AEGEE Katowice posiada ponad 60 członków i wielu sympatyków (związanych z organizacją poprzez mailingowe listy dyskusyjne) – studentów i absolwentów różnych śląskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Śląskiej, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej etc.