Historia ślimaka z AEGEE-Katowice

Powrót-ślimaków-11

Jak można zauważyć, ślimak stał się mocnym symbolem AEGEE-Katowice, a jaka jest  jego historia? Opisał ją członek naszej organizacji Piotr Ziemski:

„Lat upłynęło już niemało od kiedy wśród Stworzeń Świata Tego niespodziewanie pojawiło się osobliwe nader stworzenie zwane przez kolejne pokolenia Ślimakiem Absurdalnym. Kreatorzy pierwszej edycji Festiwalu Kultury Absurdalnej zastanawiali się nad istotą absurdu oraz tym, jaką się jawić może jego symbolika. W ich strudzonych arkanami codziennego bytowania, aczkolwiek pomimo to niesłychanie kreatywnych głowach pojawiła się myśl zatrważająco oczywista – istnieje Zwierzę Absurdalne! I jest to Ślimak!

Kolejnym celem było przeistoczenie Ślimaka Absurdalnego z pojedynczego bytu jeno koncepcyjnego w mnogi byt realny przeszło najśmielsze oczekiwania. Z istniejącej jednako ikony stał się Ślimakami Trzema – Ślimakiem Niebieskim, Zielonym i Różowym. W swej wielorakiej formie, aczkolwiek zawsze spójnej idei przeszedł doprawdy wiele. Ślimaki dzielnie, czy to w wilgoci czy to w suszy, czy w mrozie czy w upale pełzały dostojnie, usilnie promując idee absurdu nie tylko wśród braci studenckiej, ale w szerokiech rzeszach śląskiego społeczeństwa. Przyczynił się do sukcesu kolejnych edycji Festiwalu Kultury Absurdalnej, ba – można by powiedzieć, że przeżył sam festiwal, gdyż gdy nawet obecnie kolejne edycje nie odbywają się, to jego charakterystyczna sylwetka pojawia się to tu, to tam.

Wiecznotrwałość zatem Ślimaczych Idei budzi zatem nadzieję, że specyficzne trzy kolorowe cielska znajda się jeszcze nieraz na trotuarach śląskich ulic, wprowadzając powszechny zamęt, ale i skłaniając do refleksji nad tym, że nie wszystko jest jeszcze takie oczywiste i różnorakie, czasami najbardziej nawet szalone pomysły znajdą swe, pokrętne drogi realizacji.”