Agora wyborcza i Wigilia AEGEE-Katowice – Zapraszamy!

HAVE A HOLLY, JOLLY
Zapraszamy na Agorę wyborczą, na której wybierzemy nowy zarząd AEGEE-Katowice! Zaraz po niej miło spędzimy razem czas na aeżowej wigilii! ;)