Adapciak z AEGEE

Adapciak z AEGEE – jest to wyjątkowy obóz adaptacyjny, organizowany dla osób, które właśnie rozpoczynają swoje życie studenckie na Uniwersytecie Śląskim. Pomysł obozu narodził się po to, aby ułatwić nowoprzyjętym studentom aklimatyzację w środowisku, do którego wchodzą.

Osoby, które uczestniczą w Adapciaku z AEGEE mają zdecydowanie łatwiejszy start na uczelni. Podczas wydarzenia zdobędą oni wiedzą dotyczącą praktycznych informacji na temat Uniwersytetu Śląskiego czy też wezmą udział w szkoleniach poruszających kwestię umiejętności miękkich.

Obóz ma za zadanie przyczynić się nie tylko do rozwoju osobistego uczestników, ale także zwiększenia ich aktywności – studenci będą mieli okazję wziąć udział w różnorodnych formach aktywnego spędzania czasu, takich jak górskie wycieczki, zawody sportowe, zwiedzanie zabytków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i jego okolicach, spływ Dunajcem, gra w Paintballa czy wizyta na Słowacji.

Pobyt uczestników obozu integracyjnego zlokalizowany będzie w atrakcyjnie położonym ośrodku w Murzasichlach, 12 km od Zakopanego, w dniach 10 – 18 września 2015 r.

Cele projektu:

  • Przybliżenie wiedzy praktycznej, na temat życia i funkcjonowania na uczelni.
  • Wprowadzenie w tematykę praw i obowiązków studenckich.
  • Przybliżenie możliwości, jakie daje kształcenie się na Uniwersytecie Śląskim.
  • Zwiększenie aktywności uczestników.
  • Integracja studentów.